100% KATOLIKONG PINOY! BLOG
Abangan... magsusulat ulit tayo!

Pages

Wednesday, March 18, 2009

Pinakabagong Banal - Ang Awa ni Father Damien

Mga mabubuting gawa ang siyang nagbibigay kaluwalhatian at karangalan sa tao ayon nga sa sinulat ni San Pablo sa mga taga Roma. Kaakbay ng kaluwalhatian at karangalan na ito ay ang mga kagilagilalas na mga gawa ng Panginoon sa ngalan ng taong yaon. At sa isang Kristiyano, ang paggawa ay hindi nagtatapos hanggang si Cristo ay maging lahat sa lahat.

Habang kinakalkal ko ang itim at puting mga pahina ng Philippine Daily Inquirer, nakatawag ng pansin sa akin ang isang komentaryo tungkol sa isang taong banal, isang paring Romano Katoliko na nabuhay noong ikalabinsiyam na siglo. Siya si Father Joseph de Veuster.Isang Belgianong pari ng Congregation of the Sacred Heart of Jesus and Mary si Father Joseph de Veuster na mas kilala din sa tawag na "Father Damien." Noong 1864, si Father de Veuster ay dumating sa Hawaii upang maglingkod sa mga ketongin na nasa Kalaupapa Peninsula ng Isla Molokai. Ang mga taong ketongin ay itinakwil ng kapalaran matapos ang isang epidemiya noong 1850's at may mga walong libong katao ang nagkaroon ng sakit na ito na tinatawag ngayong "Addison's disease." Sila ay isinakay sa mga barko na wari'y mga hayop upang itapon lamang sa islang iyon upang maranasan ang masaklap na kapalaran ng pagiging isang ketongin.

Hindi lang sa espiritwal na pangangailangan naglingkod si Father Damien kundi na rin sa buong pangangailangan ng mga tao mapapisikal man at moral. Nagtayo siya ng isang simbahan at ng mga disenteng bahay para sa kanila. Binigyan din niya ang mga namatay sa sakit ng maayos na paglilibing kaysa hayaan niyang lasug-lasugin ng mga baboy ramo ang kanilang mga bangkay. Palagi siyang lumalakbay papuntang Honolulu upang pagsabihin ang mga health authorities doon na mas dapat bigyang pansin ang kalusugan ng mga pasyenteng ketongin na nananatili sa Molokai. Naglingkod siya araw at gabi at sa di kalaunan ay nahawa siya sa sakit na ketong. Namatay siya noong taong 1889 at inilibing sa Molokai.


Siya ay ipaparangal sa pinakamataas na karangalan bilang isang santo ngayong Oktubre 11 ng taong kasalukuyan

No comments:

Post a Comment