100% KATOLIKONG PINOY! BLOG
Abangan... magsusulat ulit tayo!

Pages

Saturday, May 23, 2009

Salamat, O Aking Diyos!

Patapos na ang araw. Ang fiesta ay nagdaang mapayapa at maayos. Niloob ng Diyos na magkaroon ng isang magandang panahon sa araw na ito. Napakaraming tao ang sumalubong sa pista, at sa pagtatapos ng araw, dama ng mga taong may pananampalataya ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang bayan. Purihin Ka, O Diyos, purihin Ka!


No comments:

Post a Comment